Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

IČO: 36 739 739
+421 238 111 117

Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 121/1658
140 00 Praha 4

IČO: 25287851
+420 221 586 111